วิทยาเขตหนองคาย ร่วมน้อมระลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมกับบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งจังหวัดหนองคายได้จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระราชานุสาวรี ...

               ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ และนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 39 คน ได้เข้าไปศึกษาดูงาน หัวข้อ โลจิสติกส์ของศูนย์กระจายสินค้า บริษัทซีพีออลล์ สาขาขอนแก่น และกระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดส่งของ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทซีพีออลล์ สาขาขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง นอกเหนือจากการเรียนทฤษฏีในห้องเรียน โดยทางศูนย์ฯให้การตอบรับเป ...

ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.