เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา นิธิกุลวรวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช จิ๋วแห ...

ประกาศ เลื่อนกำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  จากเดิมคือวันที่ 21-23 ก.ค. 2560  ** เป็นวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ** ปล.ส่วนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มาทำการเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตามกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่แนบมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร  042-415600 ต่อ 49033 ตา ...

ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.