เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล  เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมคณะกรรมการตัดสิ ...


ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.