ดร.สุนทรี  บูชิตชน  อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 5th Academic International Conference on Interdisciplinary Legal Studies,13th – 15th March 2017, Oxford, United Kingdom.โดย ดร.สุนทรี  บูชิตชน  ได้นำการเสนอผลงานในหัวข้อ The legal issues relating to the admissibility of the ...


ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.