เช้าวันที่ 1 ธ.ค.2559 เวลา 7.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย บริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยในพิธีได้จัดให้ตักบาตร พระสงฆ์ 29 รูป เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อรำลึกถึงพ ...

ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฉบับที่ 28/2559 เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและงานต้อนรับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2559     ...

ประมวลภาพ
Photo Gallery

ลิงค์ที่น่าสนใจ
Hot Link.