วางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางดารารัตน์ อุ่นคำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาคม วิทยาลัย โรงเรียน และกลุ่มประชาชน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช