วนค. จัดทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี

วันที่ 25 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธี นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นการระลึกถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นสิริมงคลในชีวิต

 


ภาพประกอบ