คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากร วนค. เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อถนอม อุ่นวิเศษ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อถนอม อุ่นวิเศษ บิดาของคุณผดุงศักดิ์ อุ่นวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ วัดศรีชมชื่น บ.โคกสว่าง ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร


ภาพประกอบ