วนค.ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม

วันที่ 31 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ศึกษาสถานที่ สภาพแวดล้อม หลักสูตร คณะสาขา พร้อมทั้งแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ณ ห้องประชุม NK6208 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 


ภาพประกอบ