ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-13.00 น. ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Connext ED) ณ C ASEAN อาคาร CW Tower กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับการศึกษาในประเทศไทยในโรงเรียน 301 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจังหวัดหนองคายมีโรงเรียนที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนค่าบบกหวานวิทยา โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเมืองบาง โรงเรียนบ้านโพนพระ โรงเรียนหาดคำบอนวิทยา

ภาพ / ข่าว  ดร.ธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์


ภาพประกอบ