บุคลากร วนค ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ โดย มีท่านนายอำเภอ เมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว