กศน.ชุมแพ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ผศ.ดร.วิชัย เสริมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยเเละการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน กศน.ชุมแพ จำนวนกว่า 160 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์


ภาพประกอบ