วิทยาเขตหนองคาย รดน้ำขอพรพ่อเมืองจังหวัดหนองคาย

อาจารย์ชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำเจ้าหน้าที่สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดหนองคาย เข้ารดน้ำขอพรพ่อเมืองหนองคาย ในงานสมานสามัคคีประเพณีสงกรานต์ อีสานหนองคาย ประจำปี 2560 จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม) โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


ภาพประกอบ