วนค.จัดขบวนรถบุปผชาติ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับชุมชนและเทศบาลเมืองหนองคาย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมจัดขบวนแห่รถบุปผชาติ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย และชุมชนอื่นในจังหวัดหนองคาย ซึ่งในปีนี้มีประชาชนชาวจังหวัดหนองคายให้ความสนใจเข้าร่วมชมขบวนแห่อย่างคับคั่ง

 


ภาพประกอบ