วนค.ร่วมพิธีปิดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน รุ่นที่ 4 ณ นครหลวงเวียงจันทร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพงสะหวัน กรุ๊ป นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เชิญคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีปิดโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน รุ่นที่ 4/2560 ณ ธนาคารพงสะหวัน นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาอาเซียนและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ทั้งหมด 6 คน แบ่งออกเป็น คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จำนวน 3 คน เข้าร่วมฝึกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ธนาคารพงสะหวัน และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 คน ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน ณ บริษัท ปิโตรเทรดดิ้งชาว จำกัด (มหาชน) 

ข่าว : สุภณิดา ศรีวิสุทธิชัย
ภาพ : งานประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพประกอบ