โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (กบว.) กำหนดจัด โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ” หรือ ส.ทร. เพื่อใช้เป็นโลโก้ในการประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ทร. กิจกรรมการประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจและพันธกิจของ ส.ทร. รวมทั้งเป็นการขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจ และอยู่เคียงข้างรายการของ ส.ทร. มา ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ผ่านการกระจายเสียง 15 สถานี 21 ความถี่ ในทั่วทุกภูมิภาค

  ในการประกวดครั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงิน จำนวนทั้งหมด  100,000 บาท และผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับของที่ระลึกจากกิจการ ฯ อีกด้วย ผู้สนใจส่งงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2560 ประกาศผลผู้ชนะเลิศในเดือนสิงหาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดกติกาการเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ได้ที่ www.voiceofnavy.com

 

ภาพ : กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (ส.ทร.)