สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เดินทางมาพบปะสมาชิกสหกรณ์และบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ณ ห้องประชุม NK 1404 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม NK 1404 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร วิทยาเขตหนองคาย คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ได้เดินทางมาเข้าพบปะกับสมาชิกสหกรณ์และบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย เพื่อแจ้งสมาชิกและบุคลากรให้ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จะได้รับ นำโดย ท่านสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์ ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย  พร้อมสมาชิกสหกรณ์และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคายเข้าร่วมรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น ในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว : ธีรชัย สุขส่ง


ภาพประกอบ