รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะสหวิทยาการ สาขานิติศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย อาจารย์จักรวาล กลีบบัว และอาจารย์ ดร. อรพรรณ ปางแก้ว เป็นตัวแทนสาขานิติศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในกิจกรรม วันรพี ประจำปี 2563 ณ ศาลจังหวัดหนองคาย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่ ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" ระดับจังหวัด ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาทคุณสมบัติ- เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ/อายุ- สมัครได้ทั้งในนามบุคคลหรือทีมไม่เกิน 3 คนกติกา- เนื้อหาคลิปวิดีโอหัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"- คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาทีรางวัล- ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท 1 ...