รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

วันที่ 12 ก.ค.62 นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดตอหมุน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้ถวายจตุปัจจัยไทยทานและเทียนพรรษาเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา แ ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิกดูรายชื่อ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิกดูรายชื่อ ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิก ...