รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการ พร้อมกับ อ.สิริกานต์ สุวรรณผู คณะศิลปศาสตร์  และผู้ช่วยนักวิจัยนำเสนอผลการวิจัยโครงการ”แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของแจ่วสูบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม