รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ มหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง นำโดย Dr. Martin O'Brien และนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนจ์ที่นักศึกษากำลัง ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกhttp://bit.ly/2QDYG7Aโครงการเด็กดีมีที่เรียนhttp://bit.ly/2Nc0vGw  ...