รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

วันที่16-17 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการจัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในสถานประกอบการต่างๆระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาปฏิบัติฝึกในสถานประกอบการโรงแรมและสายการบินในประเทศจำนวน 18 คน และสหกิจอาเซียน ณ โรงแรมCrowne Plaza Hotel Vientiane นครหลวงเวียงจันทน์ 1ค ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ---------------------------- ผ่านระบบ TCAS 2562 รอบที่ 4 Admission เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2562 . Link รับสมัคร : http://mytcas.com/?page_id=91 สอบถามเพิ่มเติม : โทร.042 - 415640 ...