รอบรั้ววิทยาเขตหนองคาย

เพิ่มเติม

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  หัวหน้าโครงการ และ ดร.ธีระวุฒิ  ธีตรานนท์ ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 40 คน จัดทำกิจกรรมออกค่ายพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายระหว่าง  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. การปรับปรุงทำนบกันนน้ำหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดย ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกhttp://bit.ly/2QDYG7Aโครงการเด็กดีมีที่เรียนhttp://bit.ly/2Nc0vGw  ...