มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมงานพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการ จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคายร่วมถวายราชสักการะ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จากพระราชดำรัสดังกล่าว แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างชัดแจ้ง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และรำลึกถึง "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านช่าง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีพระราชสักการะ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน นิทรรศการวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน


ภาพประกอบ