โครงการมหาสงกรานต์อีสานโฮมฮัก ต้อนรับปีใหม่ไทย มข.วนค. 2562

โครงการมหาสงกรานต์อีสานโฮมฮัก ต้อนรับปีใหม่ไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562
.
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ บริเวณอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
.
กิจกรรมที่จัด
วันที่ 9 เมษายน 2562
- พีธีอัญเชิญพระแก้วมรกตลงสรงน้ำ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2562
- ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
- พิธีสงน้ำสมมาอาวุโส
- รับประทานอาหารร่วมกัน