ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น

ด้วย กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น โดยมีวิทยากรบินตรงมาจากญี่ปุ่น (บรรยายญี่ปุ่น มีล่ามแปลภาษาไทย) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  เวลา  รอบเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (สามรถเลือกช่วงเวลาได้ เช้าหรือบ่าย)  ณ ห้องประชุม M301 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ (ข้างสถาบันขงจื่อ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
.
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ นายยุทธภูมิ ขุลาหล้า 
งานบริหารทั่วไป อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 1 
โทร. 042 – 415600 ภายใน 49818
.
หรือลงทะเบียน ได้ที่ >> https://bit.ly/2U6LlE6
------------------------------
#NKC #KKU