วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดยนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษา กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย ได้ตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้ง ให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ประกอบกับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน เนื่องจากเป็นการมอบอำนาจอธิปไตยของตนเองให้กับผู้ไปทำหน้าที่ในการบริหาร ปกครองบ้านเมืองแทนตนเอง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว กากบาทเลือกได้เพียงหมายเลขเดียว แต่ได้ถึง 3 อย่าง คือได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง , ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และได้นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้

          กิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้รับเกียรติจากนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีการจัดรูปแบบการเดินรณรงค์ออกเป็น 2 ขบวน ๆ แรกเดินรณรงค์ไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคม ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา และอีกขบวนเดินรณรงค์ไปตามถนนมิตรภาพไปสิ้นสุดที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน


ภาพประกอบ