บุคลากร สนง.มข.วนค. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เดินทางเข้ารวมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย นำโดย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จำนวน 15 คน


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของชาติ และราชอานาจักร และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัด หรือตามสถานที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม นั้น จังหวัดหนองคาย จึงได้กำหนดจัด พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยในพิธีในวันดังกล่าวได้รับเกียรติ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จำนวนกว่า 500 คน


ภาพประกอบ