สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ วนค. ให้บริการด้านเวชศาสตร์การกีฬา

ระหว่างวันที่ 8-20 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพิมนต์ ปริวัติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิระ หิรัญตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬา ในการจัดตั้งศูนย์ Sport Science Performance Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมป์เกมส์ ณ จังหวัดบุรีรัมป์

โดยฝ่ายกีฬาภูมิภาคร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์ Sport Science Performance Center เพื่อให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อดูและการบาดเจ็บและให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ ในระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมป์เกมส์


ภาพประกอบ