รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
----------------------------
ผ่านระบบ TCAS 2562 รอบที่ 4 Admission
เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2562

.
Link รับสมัคร : http://mytcas.com/?page_id=91
สอบถามเพิ่มเติม : โทร.042 - 415640