ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้จะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
.
1. การรับสมัครเข้าหอพัก :
ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์หอพักนักศึกษา https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/edorm/ 
จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย ยื้นใบสมัคร ณ สำนักงานหอพักนักศึกษา มข.วนค.
.
2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก :
นักศึกษาที่ยื่นใบสมัครจะได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก โดยสามารถพิมพ์ใบชำระเงินด้วยตนเองที่https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/edorm/booking/checkbill ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และนำไปชำระเงินที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพัก นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าอยู่หอพักได้เพียง 1 หอพักและ 1 ห้องพักเท่านั้น หากพบว่ามีการสมัครเกินกว่าที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที
.
‼️ย้ำอีกครั้ง ขยายเวลารับสมัครนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้จะไม่รับพิจารณาใบสมัคร