ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาธุรกิจขนาดย่อมในเวียดนาม และโอกาสความร่วมมือ ไทย-เวียดนาม

 

                ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ ธุรกิจขนาดย่อมในเวียดนาม และโอกาสความร่วมมือไทย-เวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไทย สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามรถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกปัจจุบัน เเละเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้าระกว่างผู้ประกอบการในเวียดนาม 

                 การสัมมนาจะจัดขึ้น 2 ครั้ง

                 การสัมมนาครั้งที่ 1 : วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                 การสัมมนาครั้งที่ 2 : วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 จัดที่มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม 

                 (เดินทางไปเวียดนามวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2562)

                นอกจากจะได้รับความรู้จากการสัมมนาเเล้ว ผู้เข้าร่วมยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เเละวิถีชีวิตของประเทศเวียดนาม จากสถานที่จริงอีกด้วย

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

คุณจิณณะ / คุณรุ่งทิวา ศูนย์อาเซียนศึกษา

โทร 043-009-700 ต่อ 44751 มือถือ 081-7513-771