คณะสังคมศาสตร์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกระบวนการนิติบัญญัติและอาเซียน ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักเลขาธิการรัฐสภา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติต้อนรับ คณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นำโดยท่านอาจารย์ Thongphoune soukkasen และ ท่านอาจารย์ Lengsack bounthalath ให้เกียรติร่วมหารือและบรรยายเกี่ยวกับระบบรัฐสภาของลาว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกระบวนการนิติบัญญัติและอาเซียน ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักเลขาธิการรัฐสภา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562


ภาพประกอบ