ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล อ.สาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัย ณ มาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมและนำเสนบทความวิจัย เรื่อง Factors Influence the Processed Pineapple Export of Thailand ที่ University Kuala Lumper (UNI KL), Malaysia ในการประชุมวิชาการนานาชาติ World Conference on Business and Management 2019 (WCBM 2019)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าว่า การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัยครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชการ และสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยกับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ