คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญ ถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 4 ก.ค.62 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ ห้องอาหารช่อคูณคำ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกัน และรับประทานอาหารร่วมกัน