อาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ภาษาอาเซียน

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ภาษาอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและถ่ายทอดความรู้ โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้านอาชีพให้กับครูและนักศึกษา (ภาษาอาเซียน) ประจำปี 2562  ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการและฟังบรรยายประมาณ 90 คน
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ