ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

  1. ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิกดูรายชื่อ
  2. ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิกดูรายชื่อ
  3. ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิกดูรายชื่อ
  4. ตำแหน่งพนักงานการเงิน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิกดูรายชื่อ
  5. ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย คลิกดูรายชื่อ