คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ขอแสดงความยินดีกับ ท่านธนิจ มุงคุณแสน ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่น 1 มข.วิทยาเขตหนองคาย เข้ารับตำแหน่ง “ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม”

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับ ท่านธนิจ มุงคุณแสน (ศิษย์เก่าสาขานิติศาสตร์ รุ่น 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ในโอกาสเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง “ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม” ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 69 (สนามใหญ่)  ถือเป็นคนแรกของสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายอีกด้วย  

ภาพ / ข่าว : เพจคณะศิลปศาสตร์ 


ภาพประกอบ