คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดสัมนาเรื่อง Same-Sex marriage ระหว่าง Hue University และ Khon Kaen University Nong Khai Campus

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม NK1407 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดสัมนาเรื่อง Same-Sex marriage ระหว่าง Hue University, University of law และ Khon Kaen University Nong Khai Campus โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการให้เกียรติบรรยายพิเศษ และ Dr.Hong Thi Hai Yen Dean of Faculty of Civil law ให้เกียรติร่วมสัมนาในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาไทยและเวียดนามเข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้กว่า 50 คน


ภาพประกอบ