วนค.ต้อนรับน้องใหม่ กาลพฤกษ์ช่อที่ 56 ร่วมประเพณีร้องเพลงประจำสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ร่วมประเพณีร้องเพลงสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อสร้างความอบอุ่นความรักสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความประทับใจระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งอันเชิญตราพระธาตุ ประดับช่อกาลพฤกษ์ช่อที่ 56 พร้อมทั้งมอบธงกาลพฤกษ์ช่อที่ 56 ทั้งนี้ได้มีการตั้งขบวนริ้วธงกาลพฤกษ์ช่อที่ 1 ถึงช่อที่ 55 เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับกาลพฤกษ์ช่อที่ 56 ซึ่งนำโดยนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และตามด้วยสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจนักศึกษาใหม่อย่างคึกคัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประธานในพิธี เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย กล่าวปิดกิจกรรมประเพณีร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน ประจำปี 2562 พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมประเพณีร่วมร้องเพลงสถาบันหรือประเพณีเชียร์กลาง ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ ซึ่งได้ฝึกซ้อมกันในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผ่านบทเพลงประจำสถาบันที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่าและพี่ๆชาวมอดินแดง มาร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆ จะทำให้นักศึกษาใหม่ ซาบซึ่งใจ เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน

 


ภาพประกอบ