วนค.รับน้องสร้างสรรค์ “ร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน” สร้างสัมพันธ์พี่-น้องกาลพฤกษ์ช่อที่ 56

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจัดกิจกรรมประเพณีร้องเพลงสถาบันประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬา มข.วิทยาเขตหนองคาย โดยมีน้องใหม่ กาลพฤกษ์ ช่อที่ 56 จำนวนกว่า 325 คน ร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน โดยทำการทดสอบเพลงประจำสถาบันพร้อมกัน จากที่ได้ฝึกร้องเพลงมาจากการเข้ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คละทุกคณะวิชา โดยมีพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปี 2562 ที่เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด และสร้างความสนุกสนานให้แก่น้องใหม่มาตลอดที่น้องใหม่เข้า “รั้วมอดินแดง” ก่อนปิดด้วยกิจกรรมใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และรุ่นพี่ต่างออกมาให้กำลังใจและร่วมต้อนรับน้องใหม่อย่างคึกคักเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับการจัดประเพณีร้องเพลงประจำสถาบันนี้ มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อให้น้องใหม่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ ผ่านบทเพลงประจำสถาบัน


ภาพประกอบ