มข.วิทยาเขตหนองคาย บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ กาลพฤกษ์ช่อที่ 56

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ซึ่งกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน สร้างขวัญกำลังใจ สู่น้องนักศึกษาใหม่ โดยใช้ประเพณีอันดีงามของชาวอีสานในการจัดกิจกรรม เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่ช้านาน หลังพิธีเปิด ตัวแทนนักศึกษา ได้นำขบวนรำบายศรีสู่ขวัญเข้าสู่พิธี โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย จุดเทียนชัยบายศรีสู่ขวัญ และพราหมณ์ทำพิธีสูตรขวัญ (สู่ขวัญนักศึกษาใหม่) จากนั้น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ได้ร่วมผูกแขนรับขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญจะมีแต่ความเป็นความสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันสู่น้องใหม่นักศึกษาใหม่

 


ภาพประกอบ