นศ.ปี 1 วิทยาเขตหนองคาย ร่วมใจเดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคาย

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพาน้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 400 คน “เดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคายเชื่อมสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2562” แสดงพลังสามัคคีร่วมใจเดินไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสรณ์สถานเทิดทูนความดีของวีรบุรุษในการปราบฮ่อผู้รุกรานประเทศ และหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดหนองคาย  รวมระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นักศึกษารุ่นพี่วิทยาเขตหนองคาย พารุ่นน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคายโดยเริ่มจากไหว้ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่แรก และไหว้อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ณ ลานพญานาค และสิ้นสุดที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ร่วมไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อพระใส  และฟังธรรมเทศนา โดยพระครูภาวนาธรรมโฆสิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย  ทั้งนี้พิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและที่ปรึกษาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการแก่ท่านประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกำภล เมืองโครต นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน และให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติเมืองหนองคาย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย ให้เกียรติร่วมโครงการฯในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและที่ปรึกษาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดเผยว่า “เดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคายเชื่อมสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2562” เกิดจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสโมสรนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกน้องใหม่ให้มีความรักในสถานที่ที่น้องใหม่เข้ามาศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย และจังหวัดหนองคายแห่งนี้ อันจะทำให้น้องใหม่เกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และเพื่อให้กาลพฤกษ์ช่อที่ 56 ได้น้อมจิตเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เมืองหนองคาย

นายกำภล เมืองโครต นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ชาติไทย ชาวจังหวัดหนองคายล้วนมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันงดงาม และความศรัทธายิ่งต่อองค์หลวงพ่อพระใส สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาไปทั้งแผ่นดินไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อลูกหลานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มาศึกษาเล่าเรียนที่จังหวัดหนองคายแห่งนี้ จึงเป็นวัฒนธรรมอันงดงามและถือเป็นมงคลยิ่งต่อตนเอง ในการที่ได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคาย


 


ภาพประกอบ