เปิดรับสมัคร โครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2

โครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะ

เพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2

(การจัดการสอนวิทยาการคำนวณและสเต็มศึกษา)

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 1 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

----------------------------------------------------------------------------------

 

เนื้อหาบรรยายและปฏิบัติการ

วันที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคำนวณและเครื่องมือในการจัดการศึกษา

วันที่ 2 การจัดการศึกษาแบบสเต็มศึกษาเชิงโต้ตอบสองทาง

วันที่ 3 “เสต็มศึกษาในวิชาวิทยาการคำนวณ”

 

รับสมัครด่วน จำนวน 40 คน เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ส.ค. 2562

รับสมัครกลุ่ม 1 สำหรับครูในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะ

รับสมัครกลุ่ม 2 สำหรับครูผู้สนใจ ให้ครบตามจำนวน 40 คน

---------------------------------------------------------------

 สมัครผ่าน QR code ด่วน    หรือที่ เว็ปไวต์ https://forms.gle/CvPu2f9iuoQzWY2c8