สาขานิติศาสตร์ วนค.จัดกิจกรรมโครงการ วันรพี 62

เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการกิจกรรม วันรพี 62 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องศาลจำลองอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชั้น 2 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวันสำคัญของนักกฎหมาย และสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการพัฒนากฎหมายและดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติ “บิดาแห่งกฎหมายไทย” และกิจกรรมเยี่ยมชมศาลจำลอง การเล่นเกมส์ BINGO LAW และถามตอบปัญหาเพื่อชิงของรางวัล นอกจากนี้ในวันที่ 8 ส.ค.62 ยังมีกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “วิชาชีพกฎหมายกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านอมฤต วะสมบัติ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดฯ และคณาจารย์ สาขานิติศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้น มีกิจกรรมโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายไทยกับ ความหลากหลายทางเพศ” รอบชิงชนะเลิศ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว : จักรวาล กลีบบัว

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ