มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดำเนินการจัดพิธีวางพานพุ่มทองและพุ่มเงินถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษผู้ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มทองและพุ่มเงินฯ ในครั้งนี้

วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 100 คน

 

ภาพ : นายสุรฉัตร สิงห์โอ

ข่าว : นายธีรชัย สุขส่ง