นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Campus Star Young Reporter Season 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Free Workshop ผู้ประกาศข่าว Campus Star Young Reporter Season 2 จัดโดยนิตยสารและเว็บไซต์ Campus Star ร่วมกับ MONO29 ในเครือ โมโน กรุ๊ป ณ ห้องนรากร ชั้น14 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี คุณแบงค์-พบเอก พรพงเมตตา เป็นอาจารย์พิเศษภาคภาษาอังกฤษ ผู้ประกาศข่าว MONO29 และดีเจจาก MONO Fresh 91.5 มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าว” ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทดลองปฏิบัติการถ่ายทำรายการข่าว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง


ภาพประกอบ