นศ.สาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการครั้งที่ 11

วันที่  27 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา สมพลกรัง อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 จำนวน 15 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการครั้งที่ 11 ปี 2562 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร ตลาดหลักกรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมประกันชีวิตไทย  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันนี้ มีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์  ระดับอุดมศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ศึกษามาใช้ในการแข่งขัน และทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การเรียนเศรษฐศาสตร์นอกห้องเรียน รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ