กฐินสามัคคี มข.วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562

กฐินสามัคคี มข.วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562 ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ วิทยาเขตหนองคายได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 228,109 บาท เพื่อนำไปสร้างพระอุโบสถ และห้องสุขา ป่าวิเวกอุปถัมภ์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ทอดถวาย ณ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในงานมีขบวนแห่องค์กฐินต้นเงินของบุคลากรจาก นักศึกษา รอบหมู่บ้านหนองเดิ่น เคลื่อนมายังที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี


ภาพประกอบ