นศ.สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชา 962 451 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL TRADE THEORY AND POLICY) ไปฟังบรรยายพิเศษ ที่ด่านศุลกากรหนองคาย เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก การ X-RAY รถ การตรวจปล่อยสินค้า รวมทั้งได้ไปศึกษาการปฎิบัติงานจริง ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า การนำนักศึกษาไปฟังบรรยายพิเศษ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้ มีประโยชน์อย่างมากกับนักศึกษา เป็นการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน และเป็นการแนะแนวอาชีพการทำงาน หลังสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์


ภาพประกอบ