มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณศาลาพระแก้วริมสระน้ำ วิทยาเขตหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้มี ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงในปีนี้อย่างคับคั่ง ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดยบรรยากาศประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562 ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมและให้กำลังใจการประกวดนางนพมาศ โดยตัวแทนนักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และคณะศิปลศาสตร์ ร่วมส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงประเภทสวยงาม และการประกวดการแต่งกายย้อนยุคภายในงานยังมี การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร จากบุคลากร และนักศึกษา พร้อมทั้งยังมีการแสดงดนตรีสากล และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายอีกด้วย


ภาพประกอบ