สนง.วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายอดิพงษ์ ไชยสิทธิ์ ตัวแทนสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาเขตหนองคาย  เข้าร่วมงานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำ 2562 โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน แลนักเรียนนักศึกษาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ภาพ \ ข่าว : อนิรุต  สุทธินันท์


ภาพประกอบ