วนค.ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน กิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน ในกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ที่จังหวัดหนองคาย โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 1. Half Marathon ระยะ 21 กิโลเมตร 2.Mini Marathon ระยะ 10.5 กิโลเมตร 3.Micro Marathon ระยะ 5 กิโลเมตร และ 4.Fun Run ระยะ 2 กิโลเมตร มีนักกีฬาเดิน-วิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 2 พันคน

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ให้ได้มีโอกาสรับการรักษาโรคมะเร็ง และโรคทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้ง เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อเปิดโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ คือ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด หนองคาย กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุรี สุราษฏร์ธานี และจังหวัดตรัง


ภาพประกอบ