คณะบริหารธุรกิจ ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้เป็นวิทยากรในโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หลักสูตรเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง (Warehouse Management System) ให้แก่พนักงานบริษัทบุญถาวร เซรามิก จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติก (Logistics) หัวหน้างานฝ่าย หัวหน้าแผนก และพนักงานในฝ่ายโลจิสติก รวมทั้งหมด 20 คน ณ ห้องประชุม บริษัทบุญถาวร เซรามิก จำกัด บริษัทบุญถาวร เป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่จำหน่ายศูนย์รวมของแต่งบ้าน กระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว โคมไฟ หลอดไฟ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  โดยหลักสูตรเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ และ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

]