วนค.จัดโรงการสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลการวิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างบุคลากรทุกระดับ ทุกคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เสริมสร้างความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดี เป็นกิจกรรมที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 


ภาพประกอบ