มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมทั้ง Big Cleaning เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครบรอบ 22 ปี ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธี

เวลา 09.29 น. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อขอนล่อง ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขอนล่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

และเวลา 10.00 น. ผู้บริหารพร้อมทั้งบุคลากร ร่วมใจจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่บริเวณศาลากลางน้ำ ทำความสะอาด ทาสีภายในและภายนอกใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย


ภาพประกอบ