คณบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง KKU NKC Music award 2020 ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง KKU NKC Music award 2020 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท ในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงได้มาแสดงความสามารถในเวทีการประกวดร้องเพลง “KKU NKC Music award 2020 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

กิจกรรมดังกล่าวแบ่งกิจกรรมการประกวดออกเป็น 2 ประเภท

1. การประกวดเพลงไทยสากล มีผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิ นางสาวชุติมา วีระกุล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวณัฐจรรยา ภักดีไสย์ จากโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

รางวัลรองชนะเลอศอันดับที่ 2 นายวรวิทย์ คำเงิน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

2. การประกวดเพลงลูกทุ่ง มีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิริญญาภา โพธิษา จากโรงเรียนกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงเกสรา โคตรชัย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงปาริชาติ วิดีสา จากโรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผศ.ดร. ช่อวายุภักต์ ร่านเบญจมาภรณ์ ไหมไทย บริษัท เมเจอร์ ชีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แลตตาซอย จำกัด บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟไชธนาสินเจริญ คณะบริหารธุรกิจ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และช่างภาพองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจ