คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ร่วมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 มอบเจลล้างมือแก่ส่วนราชการ จ.หนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้นำเจลล้างมือที่จัดทำชึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มอบให้กับให้กับส่วนราชการ ณ จุดตรวจท่าเรือหายโศก ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย , สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย , ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย และ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ บุคลากร ตลอดจนถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือ COVID-19


ภาพประกอบ