มข.วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมจำหน่ายฉลากและเปิดหลอดกาชาด ประจำปี 2563 เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมจำหน่ายฉลากและเปิดหลอดกาชาด ประจำปี 2563 เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น. – 23.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ในกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีการออกร้านกาชาด เพื่อเป็นการหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีจับและมอบรางวัลกาชาด